image

STRAFFERET

Som forsvarsadvokat ydes alle opgaver i form af førelse af straffesager, bistandsadvokat for forurettede, samt rådgiver/bisidder ved tvangsfjernelsessager og øvrige familieretlige sager. Der ydes særlig bistand i forbindelse med økonomisk kriminalitet, samt sager om overskridelse af særlovgivning, herunder fiskerilovgivningen.

Straffesager, herunder vold, tyveri m.m.
Økonomisk kriminalitet
Tvangsfjernelsessager (børn)
Særlovsovertrædelser inden for bl.a. færdsel og fiskeri
Kontakt
image

CIVILRETLIGE TVISTER

Rådgivning og bistand i forbindelse med førelse af retssager, herunder erstatningssager og voldgiftssager inden for byggeri. Der ydes i forlængelse af forsvarsopgaverne tillige bistand i en række sager af familieretlig karakter, herunder forældremyndigheds – samt bopælssager.

civile sagsanlæg af enhver art
voldgiftssager, særligt i forbindelse med byggeri
Forældremyndigheds – og bopælssager
familieretlige tvister, b.la. separation og skilsmisse
Kontakt
image

ERHVERVSJURA

Der tilbydes bistand til gennemgang af kontrakter, vurdering af søgsmål og tvister, samt rådgivning i forbindelse med stiftelse og ophør af virksomhed, herunder partneraftaler og andre samarbejdsaftaler.

Kontrakstkoncipering
ekspropriation og myndighedsbehandling
Bestyrelsesarbejde
virksomhedsoverdragesler og forhandlinger herom
Kontakt
image
ER DU SIGTET ELLER TILTALT?

Det er vores råd, at du altid lader en forsvarsadvokat rådgive dig, inden du evt. besvarer politiets spørgsmål.

Kun herigennem opnår du fra en straffesags begyndelse det solide udgangspunkt, nemlig at du sammen med din forsvarsadvokat har gennemgået alle sagens dokumenter – herunder vidneudsagn og gerningsstedsbeskrivelse – inden du evt. besvarer politiets spørgsmål.

LAD OS HJÆLPE DIG