image
Logo

Landsdækkende og nærværende advokathjælp med mere end 25 års erfaring indenfor strafferet, erhvervsjura og civilretlige tvister.

LÆS MERE
image

Nærvær, tilgængelighed og stor faglig viden.

Hougaard Advokatfirma følger din straffesag fra start til slut - helt fra den første afhøring hos politiet til det sidste retsmøde, samt evt. senere afsoning.


Du vil ikke opleve medarbejderskift, da vi lægger meget vægt på, at sagsbehandlingen er personlig. Herudover giver det dig en sikring mod, at afgørende informationer mistes i forløbet. I civile sager sikres du også faglig og kompetent sparring, hvad enten det drejer sig om erhvervsretlig rådgivning, bistand under forhandlinger eller assistance under en retssag.


Fagområder

  • image Strafferet
    Vi hjælper vores klienter med håndtering af almindelige forsvarsopgaver samt komplekse sager om økonomisk kriminalitet og overtrædelser af særlovgivningen. Rådgivningen er personlig, og du oplever, at hjælp og rådgivning stilles til rådighed for dig, når du har brug for det.
  • image Civilretlige tvister
    Vi fører dine civilretlige retssager, forligsforhandlinger med parter, sagsvurderinger før eller efter sagsanlæg er foretaget, voldgiftssager samt rådgivning i forbindelse med kontraktindgåelse, bodeling mellem ægtefæller m.m.
  • image Erhvervsjura
    Vi har mere end 25 års erfaring med løsning af erhvervsrelaterede sager, herunder kontrakter, skattesager, bestyrelsesarbejde, bankjura, selskabsret og ansættelsesret.

Nyheder

Jan 2018

Nyt design på Hougaard-adv.dk

Jan 2018

Strafferet - endnu en sag i Højesteret

Jan 2018

Retssager mod Aarhus Kommune

Logo
Henrik Hougaard, indehaver af Hougaard Advokatfirma, er bestyrelsesmedlem i Landsforeningen af Forsvarsadvokater.
image
ER DU SIGTET ELLER TILTALT?

Det er vores råd, at du altid lader en forsvarsadvokat rådgive dig, inden du evt. besvarer politiets spørgsmål.

Kun herigennem opnår du fra en straffesags begyndelse det solide udgangspunkt, nemlig at du sammen med din forsvarsadvokat har gennemgået alle sagens dokumenter – herunder vidneudsagn og gerningsstedsbeskrivelse – inden du evt. besvarer politiets spørgsmål.

LAD OS HJÆLPE DIG